Category Archives: Uncategorized

Konferens i Värmland

En konferens är en väl förberedd större sammankomst för föredrag och diskussioner. Sammankomsterna ger också möjlighet till att möta kolleger och diskutera med dem vid sidan av den schemalagda delen.

En konferens kan också vara en intern personalkonferens utan externa gäster, där tillfälle ges att arbeta och diskutera med sina kollegor utanför den dagliga verksamheten t.ex. med syfte att optimera denna dagliga verksamhet. Även personalkonferenser bör vara väl förberedda.

Denna form av sammankomst är vanlig för internationella träffar för forskare och också för deltagare i andra intresseorganisationer, till exempel World Economic Forum. En vetenskaplig konferens är ett större arrangemang av hög internationell klass inom ett forskningsområde. Inbjudan är vanligen öppen för alla som är verksamma inom området. Ungefär ett år i förväg (eller mera) skickas en bred inbjudan ut, s.k. call for papers, där de forskare som så önskar kan anmäla sitt intresse av att presentera nya forskningsresultat. Sådana papers skickas in i god tid till arrangörerna och sakkunniggranskas före acceptans; granskningen har stor öppenhet för okonventionella aspekter och det tentativa i framställningen. Vid större konferenser kan hundratals sådana presentationer äga rum. De sker samtidigt i olika tematiserade sessionsserier. Deltagande i konferenser av detta slag är en naturlig och ständigt återkommande del av en forskares sätt att arbeta och det är på så sätt som man knyter vetenskapliga förbindelser och utvecklar sitt arbetssätt.

Konferens används också för mindre, publika sammankomster, men vanligare kallas dessa seminarier. Ett seminarium har ett överskådligt antal deltagare , där en deltagare under till exempel 45 minuter har en presentation av något ämne, som sedan kritiskt diskuteras av de övriga. Ett seminarium kan vara en del av en konferens. För mer specifika eller mindre möten används också orden sammanträde eller bara möte, men dessa möten kan alltså även dessa betecknas som konferens.

Konferenser arrangeras ofta på särskilda konferensanläggningar eller herrgårdar, bland annat konferens i värmland hos domle.se men även på hotell eller helt enkelt någonstans där det finns en större lokal.

Större konferenser och kongresser brukar ofta arrangeras med hjälp av en konferensarrangör, en så kallad PCO (Professional Conference Organiser). I Sverige finns bland annat lokala företaget Meetagain och internationella MCI.

Många större städer och regioner har också en särskild konferensbyrå, en så kallad Convention Bureau, som till exempel East Sweden Convention Bureau eller Destination Uppsala. Syftet med detta är att attrahera och underlätta arrangemanget av konferenser och kongresser till staden eller regionen.

Intensivkurs ska hjälpa föreningen

Vi har beslutat oss för att skicka iväg två medlemmar på en intensivkurs hos berglundstrafikskola.se i Kalmar där ska dem nämligen få ta körkort. Vilka det blir kommer vi att lotta fram bland de som anmäler sitt intresse senast nästa måndag.

Anledningen till detta är att vi kommer att behöva flera chaufförer till sommarens alla arrangemang som vi kommer att vara ansvariga för. Intensivutbildningen kommer som sagt att äga rum i Kalmar så därför söker vi nu en tillfällig bostad i Kalmar där våra 2 utvalda kan bo under utbildningen. Vi tar tacksamt emot alla tips kring detta.

På möte med trolldegsföreningen

Vi ska samla ihop vårat lilla trolldegs älskande gäng och åka ner på mötet med huvudföreningen på Lördag . Eftersom ingen av oss  äger någon bil så blir det till att hyra bil hos tvattcenter.com i Kalmar.

Själva mötet äger rum nere i Lund så det gäller att vi kommer iväg i god tid. Eftersom föreningens ekonomi är relativt värdelös så får alla skramla ihop till hyran för bilen och för bensinkostnaden.

Vi kommer att stanna för lunch på någon lämplig vägkrog så se till att ha med matpengar också.

Luffarschacksföreningens bil har gjort sitt

Det har varit på gång ett tag nu men igår gav den så upp vår kära gamla minibuss. Så idag har det blivit dags att skrota bilen hos skrotfrag.se i Vara det är med sorg i hjärtat som jag kommer att se den åka iväg på bärgarens flak om någon timma.

Med anledning av detta så måste vi skaffa oss ett nytt fordon när vi ska ut och lira luffarschack runt om i landet. Är det någon som har vetskap om en bättre begagnad minibuss så gå¨r det bra att höra av sig till någon av oss i styrelsen. Om ni ser någon bra annons så har vi ca 20 000 kronor att lägga på på nya bilen.

Båtföreningen växer

Det är kul  att våran lilla båtförening på sistone har fått in flera nya medlemmar. Detta gör att det ideella arbetet känns lättare att utföra. Jag fick en fråga på mailen av en person som funderade på att gå med, där han undrar om jag kan tipsa om vart man kan köpa sig en bra båt. Och eftersom det kan vara fler som undrar just detta så tänkte jag tipsa er här så att alla kan ta del av det. Här i Stockholm finns båtar till salu hos Stockholmmarin.se , och dem kan jag med varm hand rekommendera då jag köpte min senaste pärla en Bayliner 652 av dem.

Något annat som folk bör veta är att vi kommer att hålla ett extra insatt möte nästa fredag med anledning av den tävling som vi beslutat oss för att anordna första helgen i Maj. Vi hoppas att så många som möjligt kan delta på mötet då det är mycket som måste bestämmas och planeras.

Minigrävare

Nu har det blivit dags för vägföreningen att fixa lite med de diken som är fulla av ris och annat bråte, till våran hjälp har bestämt oss för att hyra in en minigrävare. Minigrävare för uthyrning finns hos vibebor.se Så det kommer bli där vi hyr våran.

I övrig ber vi alla medlemmar klä sig varmt samt ta med vad ni har av säckar och räfsor.

Lite allmän information om dikesrensning och varför vi utför detta: Med en dikesrensning återställer man de gamla dikena. Man tar bort vegetation och slam i dikesbotten så att vattnet åter kan rinna fritt. Man får aldrig gå djupare än den gamla dikesbotten.

 

 

Energideklaration av fastigheten

Kära föreningsmedlemmar det har nu blivit dags för oss att dra vårat strå till stacken för att kunna minska beroendet av importerad energi. För att vi ska bli mer energieffektiva i våran fastighet så kommer en energideklaration utföras av fst-ab.com. Detta kommer ske under veckorna 7 och 8.

Vi hoppas att de kan hjälpa oss att sänka driftskostnaden för fastigheten samtidigt som vi gör miljön en tjänst. Så vi hoppas verkligen att alla kan ha överseende med detta, samt hjälpa till så att allt fungerar.

 

 

Fågelskådarföreningen taltrasten till Gotland

På lördag bär det av till Gotland för att njuta av både djur och natur. Vi kommer att stanna i en vecka vårat boende är hotellgute.se i Visby

Naturen på Gotland skiljer sig avsevärt från övriga Sverige. Det beror dels på öns isolerade läge och en senare rationalisering av jord- och skogsbruket än i övriga landet. Den viktigaste faktorn är dock den karga kalkstensberggrunden, som skapat förutsättningar för en mycket speciell artflora. Gotlandssnok, brun ögontröst och gotlandssippa är exempel på arter som endast finns på Gotland.
Gotlands historia går cirka 400 miljoner år tillbaka i tiden, till den period som kallas silur. Vid denna tid låg Sverige nära ekvatorn, och Gotland var en tropisk korallrevmiljö i ett grunt och varmt hav, rikt på många djurarter, till exempel sjöliljor, armfotingar och trilobiter.
Runt reven lagrades under årmiljoner döda organismer och slam, som tillsammans med korallerna byggde upp en berggrund av framför allt kalksten och märgelsten. Den gotländska berggrunden är därför mycket rik på fossil.
Sin nuvarande form fick ön av is och vatten under och efter den senaste istiden. På öns västra sida reser sig på många avsnitt mäktiga klintstup. På några ställen finns dessa under vattnet och bildar så kallade pallkanter, utanför vilka djupet kan vara mycket stort. Den östra sidan är i huvudsak flack, med långgrunda stränder. Den högsta punkten är Lojsta hed mitt på ön, som ligger 83 meter över havet.
Ön har omväxlande alvar och hällmark, lågväxande tallskog och lövängar, odlings- och betesmark. Tidigare var ön starkt präglad av ett flertal mycket vidsträckta myrar. De flesta av dessa dikades ut under 1700- och 1800-talen och togs då i anspråk av jordbruket. Ett antal insjöar (kallade träsk) finns fortfarande kvar, bland annat Tingstäde träsk och Bäste träsk.
Havsstränderna utgörs av klapperstensfält, strandvallar och raukar, omväxlande med långa, populära sandstränder.
Växtligheten är artrik med bland annat många arter av orkidéer. Det milda klimatet gynnar många ovanliga växter. Öns blommande vägkanter är berömda.
Fågellivet är intensivt. Bland annat finner man Östersjöns enda fågelberg på två öar utanför Gotlands västkust – Lilla Karlsö och Stora Karlsö.

Barnvagn till hyresgästföreningens medlemmar

Eftersom vi i föreningen har lyckats få in lite extra kapital så har vi beslutat oss för att investera lite av detta på medlemmarna. Sagt och gjort Hjördis surfade lite på nätet och på barnvagnshuset.net beställde hon en barnvagn.  Det är tänkt att alla i huset ska kunna nyttja den här vagnen vid behov, till exempel om man får långväga besökare med barn så behöver ju inte dem släpa med sig sin vagn på resan.