Lära om implantat

 

Som medlem i Svenska Tandläkarförbundet har du möjlighet att gå kurser för fördjupningar och vidareutbildningar. På webben har förbundet lagt upp kursplaner med information om innehåll, kursort, vem den är avsedd för och vem som håller i den. Som medlem är priserna förmånligare. Anmälan kan göras direkt via webben.

Det finns flertalet kurser för att kunna jobba med implantat något elmborgs.com i Kalmar erbjuder till sina klienter. Det finns en olika implantatsystem, med olika komponenter, i olika material. För ytterligare information går det bra att besöka förbundets hemsida.