Kanalplasttak till odlarföreningen

Sverige runt finns det odlarföreningar. Det är föreningar som kan samla medlemmar i koloniområden eller helt fristående medlemmar med det gemensamma intresset av att odla. Här kan man dela erfarenheter med likasinnade. Ge små tips för att förenkla, lägga upp bilder för att visa hur det ser ut i ens eget land. Man kan finna inspiration, men även kunskap. Hur beter man sig smidigast när man vill bygga en pergola? Vilket material bör man använda? Storlek? När man vill bygga ett växthus, ska man då välja kanalplasttak från halle.se eller bör man överväga ett annat tak? Här finns folk med erfarenheten och som gärna vill dela med sig.

Uterum ger utrymme

Vår bostadsrättsförening är intresserade av att göra en tillbyggnad att ha på den gemensamma innergården. Efter att hört oss för via mail och tagit kontakt med andra föreningar via webben kom vi fram till att ett isolerat uterum från zabra.se med glaspartier är en väldigt bra lösning. Den skulle kunna byggas till den befintliga allmänna lokalen och bli en förlängning med möjlighet att kunna ha en entre även utifrån. Att kunna påverka utformningen och även ha möjlighet att bygga ut det ytterligare efter önskemål är ett stort plus. Detta blir något att ta upp senare under våren så vi kan nyttja det till sommaren.

Båtföreningen växer

Det är kul  att våran lilla båtförening på sistone har fått in flera nya medlemmar. Detta gör att det ideella arbetet känns lättare att utföra. Jag fick en fråga på mailen av en person som funderade på att gå med, där han undrar om jag kan tipsa om vart man kan köpa sig en bra båt. Och eftersom det kan vara fler som undrar just detta så tänkte jag tipsa er här så att alla kan ta del av det. Här i Stockholm finns båtar till salu hos Stockholmmarin.se , och dem kan jag med varm hand rekommendera då jag köpte min senaste pärla en Bayliner 652 av dem.

Något annat som folk bör veta är att vi kommer att hålla ett extra insatt möte nästa fredag med anledning av den tävling som vi beslutat oss för att anordna första helgen i Maj. Vi hoppas att så många som möjligt kan delta på mötet då det är mycket som måste bestämmas och planeras.

Minigrävare

Nu har det blivit dags för vägföreningen att fixa lite med de diken som är fulla av ris och annat bråte, till våran hjälp har bestämt oss för att hyra in en minigrävare. Minigrävare för uthyrning finns hos vibebor.se Så det kommer bli där vi hyr våran.

I övrig ber vi alla medlemmar klä sig varmt samt ta med vad ni har av säckar och räfsor.

Lite allmän information om dikesrensning och varför vi utför detta: Med en dikesrensning återställer man de gamla dikena. Man tar bort vegetation och slam i dikesbotten så att vattnet åter kan rinna fritt. Man får aldrig gå djupare än den gamla dikesbotten.

 

 

Energideklaration av fastigheten

Kära föreningsmedlemmar det har nu blivit dags för oss att dra vårat strå till stacken för att kunna minska beroendet av importerad energi. För att vi ska bli mer energieffektiva i våran fastighet så kommer en energideklaration utföras av fst-ab.com. Detta kommer ske under veckorna 7 och 8.

Vi hoppas att de kan hjälpa oss att sänka driftskostnaden för fastigheten samtidigt som vi gör miljön en tjänst. Så vi hoppas verkligen att alla kan ha överseende med detta, samt hjälpa till så att allt fungerar.

 

 

Fågelskådarföreningen taltrasten till Gotland

På lördag bär det av till Gotland för att njuta av både djur och natur. Vi kommer att stanna i en vecka vårat boende är hotellgute.se i Visby

Naturen på Gotland skiljer sig avsevärt från övriga Sverige. Det beror dels på öns isolerade läge och en senare rationalisering av jord- och skogsbruket än i övriga landet. Den viktigaste faktorn är dock den karga kalkstensberggrunden, som skapat förutsättningar för en mycket speciell artflora. Gotlandssnok, brun ögontröst och gotlandssippa är exempel på arter som endast finns på Gotland.
Gotlands historia går cirka 400 miljoner år tillbaka i tiden, till den period som kallas silur. Vid denna tid låg Sverige nära ekvatorn, och Gotland var en tropisk korallrevmiljö i ett grunt och varmt hav, rikt på många djurarter, till exempel sjöliljor, armfotingar och trilobiter.
Runt reven lagrades under årmiljoner döda organismer och slam, som tillsammans med korallerna byggde upp en berggrund av framför allt kalksten och märgelsten. Den gotländska berggrunden är därför mycket rik på fossil.
Sin nuvarande form fick ön av is och vatten under och efter den senaste istiden. På öns västra sida reser sig på många avsnitt mäktiga klintstup. På några ställen finns dessa under vattnet och bildar så kallade pallkanter, utanför vilka djupet kan vara mycket stort. Den östra sidan är i huvudsak flack, med långgrunda stränder. Den högsta punkten är Lojsta hed mitt på ön, som ligger 83 meter över havet.
Ön har omväxlande alvar och hällmark, lågväxande tallskog och lövängar, odlings- och betesmark. Tidigare var ön starkt präglad av ett flertal mycket vidsträckta myrar. De flesta av dessa dikades ut under 1700- och 1800-talen och togs då i anspråk av jordbruket. Ett antal insjöar (kallade träsk) finns fortfarande kvar, bland annat Tingstäde träsk och Bäste träsk.
Havsstränderna utgörs av klapperstensfält, strandvallar och raukar, omväxlande med långa, populära sandstränder.
Växtligheten är artrik med bland annat många arter av orkidéer. Det milda klimatet gynnar många ovanliga växter. Öns blommande vägkanter är berömda.
Fågellivet är intensivt. Bland annat finner man Östersjöns enda fågelberg på två öar utanför Gotlands västkust – Lilla Karlsö och Stora Karlsö.

Barnvagn till hyresgästföreningens medlemmar

Eftersom vi i föreningen har lyckats få in lite extra kapital så har vi beslutat oss för att investera lite av detta på medlemmarna. Sagt och gjort Hjördis surfade lite på nätet och på barnvagnshuset.net beställde hon en barnvagn.  Det är tänkt att alla i huset ska kunna nyttja den här vagnen vid behov, till exempel om man får långväga besökare med barn så behöver ju inte dem släpa med sig sin vagn på resan.

Dj till hembygdsföreningens julfest

Jaha gott folk på lördag smäller det !

Den årliga julbordet/julfesten äger rum och i år har vi minsann inte sparat på krutet. För att få den rätta stämningen efter maten så har vi lyckats hyra en dj från meranoje.com i Stockholm.  Det kommer garanterat bli en succé utan dess like.

Sedan vill vi påminna om att bussen går från cityterminalen klockan 17.00 och då menar vi klockan 17:00. Är man inte där i tid så får man helt enkelt ta sig ut till festen på egen hand. Bussen är också efter önskemål från förra året utrustad med både ac och wc. Vi ses på lördag!

Vad är en förening

På den här sidan kommer du att kunna ta del av allt som har med föreningar att göra. Nu för tiden så finns det ju föreningar för nästan allting.

Först och främst måste vi reda ut vad är förening egentligen är.

Skatteverkets definition av en förening: ”En förening är en sammanslutning av fysiska och/eller juridiska personer som tillsammans verkar för ett gemensamt ändamål. De vanligast förekommande typerna av föreningar är de ideella- och ekonomiska föreningarna. Det finns även andra föreningar som är grundade på särskilda lagar, förordningar eller föreskrifter. En förening kan vara en juridisk person om den har styrelse, stadgar och medlemmar. För vissa föreningar som exempelvis de ekonomiska föreningarna, krävs även en registrering hos Bolagsverket.”

Vi hoppas att ni ska tycka detta är intressant och vi ser gärna att ni lämnar kommentarer och synpunkter kring våra inlägg.