Monthly Archives: april 2014

Hugo Boss – från uniformer till klockor

På internet kan man hitta allt. Ja, precis allt. Det finns föreningar och grupper för det mesta. Vad sägs om gruppen ”Vi tjejer som tänder på killar med sjukt god parfym!”? Förutsätter att Hugo Boss räknas dit. Att Hugo Boss faktiskt tog sig ur en konkurs genom att använda sig av tvångsarbete och tillverka uniformer till en mindre angenäm grupp, nämligen nazisterna, som man öppet stödde under andra världskriget, är det inte alla som vet. Efter krigets slut började de tillverka herrkostymer. Nu tillhandahåller de inte bara olika klädesplagg, utan även skor, parfymer, Hugo Boss klockor som adenfalks.se är en återförsäljare av och sortimentet är inte längre bara riktat till herr utan även dam.

Konferens i Värmland

En konferens är en väl förberedd större sammankomst för föredrag och diskussioner. Sammankomsterna ger också möjlighet till att möta kolleger och diskutera med dem vid sidan av den schemalagda delen.

En konferens kan också vara en intern personalkonferens utan externa gäster, där tillfälle ges att arbeta och diskutera med sina kollegor utanför den dagliga verksamheten t.ex. med syfte att optimera denna dagliga verksamhet. Även personalkonferenser bör vara väl förberedda.

Denna form av sammankomst är vanlig för internationella träffar för forskare och också för deltagare i andra intresseorganisationer, till exempel World Economic Forum. En vetenskaplig konferens är ett större arrangemang av hög internationell klass inom ett forskningsområde. Inbjudan är vanligen öppen för alla som är verksamma inom området. Ungefär ett år i förväg (eller mera) skickas en bred inbjudan ut, s.k. call for papers, där de forskare som så önskar kan anmäla sitt intresse av att presentera nya forskningsresultat. Sådana papers skickas in i god tid till arrangörerna och sakkunniggranskas före acceptans; granskningen har stor öppenhet för okonventionella aspekter och det tentativa i framställningen. Vid större konferenser kan hundratals sådana presentationer äga rum. De sker samtidigt i olika tematiserade sessionsserier. Deltagande i konferenser av detta slag är en naturlig och ständigt återkommande del av en forskares sätt att arbeta och det är på så sätt som man knyter vetenskapliga förbindelser och utvecklar sitt arbetssätt.

Konferens används också för mindre, publika sammankomster, men vanligare kallas dessa seminarier. Ett seminarium har ett överskådligt antal deltagare , där en deltagare under till exempel 45 minuter har en presentation av något ämne, som sedan kritiskt diskuteras av de övriga. Ett seminarium kan vara en del av en konferens. För mer specifika eller mindre möten används också orden sammanträde eller bara möte, men dessa möten kan alltså även dessa betecknas som konferens.

Konferenser arrangeras ofta på särskilda konferensanläggningar eller herrgårdar, bland annat konferens i småland hos kryast.se men även på hotell eller helt enkelt någonstans där det finns en större lokal.

Större konferenser och kongresser brukar ofta arrangeras med hjälp av en konferensarrangör, en så kallad PCO (Professional Conference Organiser). I Sverige finns bland annat lokala företaget Meetagain och internationella MCI.

Många större städer och regioner har också en särskild konferensbyrå, en så kallad Convention Bureau, som till exempel East Sweden Convention Bureau eller Destination Uppsala. Syftet med detta är att attrahera och underlätta arrangemanget av konferenser och kongresser till staden eller regionen.

Intensivkurs ska hjälpa föreningen

Vi har beslutat oss för att skicka iväg två medlemmar på en intensivkurs hos körskolan.com i Göteborg där ska dem nämligen få ta körkort. Vilka det blir kommer vi att lotta fram bland de som anmäler sitt intresse senast nästa måndag.

Anledningen till detta är att vi kommer att behöva flera chaufförer till sommarens alla arrangemang som vi kommer att vara ansvariga för. Intensivutbildningen kommer som sagt att äga rum i Göteborg så därför söker vi nu en tillfällig bostad i Göteborg där våra 2 utvalda kan bo under utbildningen. Vi tar tacksamt emot alla tips kring detta.