Author Archives: admin

Minigrävare

Nu har det blivit dags för vägföreningen att fixa lite med de diken som är fulla av ris och annat bråte, till våran hjälp har bestämt oss för att hyra in en minigrävare. Minigrävare för uthyrning finns hos vibebor.se Så det kommer bli där vi hyr våran.

I övrig ber vi alla medlemmar klä sig varmt samt ta med vad ni har av säckar och räfsor.

Lite allmän information om dikesrensning och varför vi utför detta: Med en dikesrensning återställer man de gamla dikena. Man tar bort vegetation och slam i dikesbotten så att vattnet åter kan rinna fritt. Man får aldrig gå djupare än den gamla dikesbotten.

 

 

Energideklaration av fastigheten

Kära föreningsmedlemmar det har nu blivit dags för oss att dra vårat strå till stacken för att kunna minska beroendet av importerad energi. För att vi ska bli mer energieffektiva i våran fastighet så kommer en energideklaration utföras av fst-ab.com. Detta kommer ske under veckorna 7 och 8.

Vi hoppas att de kan hjälpa oss att sänka driftskostnaden för fastigheten samtidigt som vi gör miljön en tjänst. Så vi hoppas verkligen att alla kan ha överseende med detta, samt hjälpa till så att allt fungerar.

 

 

Fågelskådarföreningen taltrasten till Gotland

På lördag bär det av till Gotland för att njuta av både djur och natur. Vi kommer att stanna i en vecka vårat boende är hotellgute.se i Visby

Naturen på Gotland skiljer sig avsevärt från övriga Sverige. Det beror dels på öns isolerade läge och en senare rationalisering av jord- och skogsbruket än i övriga landet. Den viktigaste faktorn är dock den karga kalkstensberggrunden, som skapat förutsättningar för en mycket speciell artflora. Gotlandssnok, brun ögontröst och gotlandssippa är exempel på arter som endast finns på Gotland.
Gotlands historia går cirka 400 miljoner år tillbaka i tiden, till den period som kallas silur. Vid denna tid låg Sverige nära ekvatorn, och Gotland var en tropisk korallrevmiljö i ett grunt och varmt hav, rikt på många djurarter, till exempel sjöliljor, armfotingar och trilobiter.
Runt reven lagrades under årmiljoner döda organismer och slam, som tillsammans med korallerna byggde upp en berggrund av framför allt kalksten och märgelsten. Den gotländska berggrunden är därför mycket rik på fossil.
Sin nuvarande form fick ön av is och vatten under och efter den senaste istiden. På öns västra sida reser sig på många avsnitt mäktiga klintstup. På några ställen finns dessa under vattnet och bildar så kallade pallkanter, utanför vilka djupet kan vara mycket stort. Den östra sidan är i huvudsak flack, med långgrunda stränder. Den högsta punkten är Lojsta hed mitt på ön, som ligger 83 meter över havet.
Ön har omväxlande alvar och hällmark, lågväxande tallskog och lövängar, odlings- och betesmark. Tidigare var ön starkt präglad av ett flertal mycket vidsträckta myrar. De flesta av dessa dikades ut under 1700- och 1800-talen och togs då i anspråk av jordbruket. Ett antal insjöar (kallade träsk) finns fortfarande kvar, bland annat Tingstäde träsk och Bäste träsk.
Havsstränderna utgörs av klapperstensfält, strandvallar och raukar, omväxlande med långa, populära sandstränder.
Växtligheten är artrik med bland annat många arter av orkidéer. Det milda klimatet gynnar många ovanliga växter. Öns blommande vägkanter är berömda.
Fågellivet är intensivt. Bland annat finner man Östersjöns enda fågelberg på två öar utanför Gotlands västkust – Lilla Karlsö och Stora Karlsö.

Dj till hembygdsföreningens julfest

Jaha gott folk på lördag smäller det !

Den årliga julbordet/julfesten äger rum och i år har vi minsann inte sparat på krutet. För att få den rätta stämningen efter maten så har vi lyckats hyra en dj från meranoje.com i Stockholm.  Det kommer garanterat bli en succé utan dess like.

Sedan vill vi påminna om att bussen går från cityterminalen klockan 17.00 och då menar vi klockan 17:00. Är man inte där i tid så får man helt enkelt ta sig ut till festen på egen hand. Bussen är också efter önskemål från förra året utrustad med både ac och wc. Vi ses på lördag!

Vad är en förening

På den här sidan kommer du att kunna ta del av allt som har med föreningar att göra. Nu för tiden så finns det ju föreningar för nästan allting.

Först och främst måste vi reda ut vad är förening egentligen är.

Skatteverkets definition av en förening: ”En förening är en sammanslutning av fysiska och/eller juridiska personer som tillsammans verkar för ett gemensamt ändamål. De vanligast förekommande typerna av föreningar är de ideella- och ekonomiska föreningarna. Det finns även andra föreningar som är grundade på särskilda lagar, förordningar eller föreskrifter. En förening kan vara en juridisk person om den har styrelse, stadgar och medlemmar. För vissa föreningar som exempelvis de ekonomiska föreningarna, krävs även en registrering hos Bolagsverket.”

Vi hoppas att ni ska tycka detta är intressant och vi ser gärna att ni lämnar kommentarer och synpunkter kring våra inlägg.