Category Archives: Boende

Boende i Varberg efter en uppfriskande badresa!

Badvännerna är inte bara en förening på nätet! Vi bloggar om våra upplevelser i verkligheten på nätet. Föreningen skulle inte överleva om vi inte haft denna möjlighet. I det här inlägget vill jag uppmana alla medlemmar att ta en resa till Varberg! Det finns en helt underbar strandpromenad med ett kallbadhus i gammal snirklig stil. Här kan du boka boende i Varberg, eja-martas.com. Där sover man gott efter en tur i kurortens vatten. Det är alltid trevligt ha bokat sitt boende i god tid. Lite historia om kallbadhuset kanske är på sin plats?

Det första badhuset byggdes klart 1866 men blev förstört i en höstlig storm 18 år senare. Varbergs andra kallbadhus blev klart 1886 och nu började man konkurrera med övriga kurorter.  Denna gång hade man efterliknat den gamla byggnaden men det var mycket modernare, med både herr- och dambassäng.

Den så kallade ”julastormen” 1902 förstörde även denna byggnad och det var den värsta storm som . Den värsta storm som någonsin rasat på västkusten och det var under juletid. Det tog knappt ett år innan kallbadhuset byggts upp igen.  Det har stått pall sedan dess även om stormen ”Gudrun” orsakade vissa skador.

Kallbadhuset är byggt i en morisk stil och har lökkupoler på hörnen och i mitten. Ett mycket grant rosettfönster på framsidan förstärker det orientaliska utseendet. Det var utan dessa kupoler och fönster under en lång tid och såg då ganska ordinärt och trist ut. En samlad insats återställde byggnaden och kallbadhuset återinvigdes 1997.

Kom ihåg att boka boende innan du ger dig till Varberg! Det är en vacker ort och man får inte missa stranden och dess ståtliga badhus.

Fågelskådarföreningen taltrasten till Gotland

På lördag bär det av till Gotland för att njuta av både djur och natur. Vi kommer att stanna i en vecka vårat boende är hotellgute.se i Visby

Naturen på Gotland skiljer sig avsevärt från övriga Sverige. Det beror dels på öns isolerade läge och en senare rationalisering av jord- och skogsbruket än i övriga landet. Den viktigaste faktorn är dock den karga kalkstensberggrunden, som skapat förutsättningar för en mycket speciell artflora. Gotlandssnok, brun ögontröst och gotlandssippa är exempel på arter som endast finns på Gotland.
Gotlands historia går cirka 400 miljoner år tillbaka i tiden, till den period som kallas silur. Vid denna tid låg Sverige nära ekvatorn, och Gotland var en tropisk korallrevmiljö i ett grunt och varmt hav, rikt på många djurarter, till exempel sjöliljor, armfotingar och trilobiter.
Runt reven lagrades under årmiljoner döda organismer och slam, som tillsammans med korallerna byggde upp en berggrund av framför allt kalksten och märgelsten. Den gotländska berggrunden är därför mycket rik på fossil.
Sin nuvarande form fick ön av is och vatten under och efter den senaste istiden. På öns västra sida reser sig på många avsnitt mäktiga klintstup. På några ställen finns dessa under vattnet och bildar så kallade pallkanter, utanför vilka djupet kan vara mycket stort. Den östra sidan är i huvudsak flack, med långgrunda stränder. Den högsta punkten är Lojsta hed mitt på ön, som ligger 83 meter över havet.
Ön har omväxlande alvar och hällmark, lågväxande tallskog och lövängar, odlings- och betesmark. Tidigare var ön starkt präglad av ett flertal mycket vidsträckta myrar. De flesta av dessa dikades ut under 1700- och 1800-talen och togs då i anspråk av jordbruket. Ett antal insjöar (kallade träsk) finns fortfarande kvar, bland annat Tingstäde träsk och Bäste träsk.
Havsstränderna utgörs av klapperstensfält, strandvallar och raukar, omväxlande med långa, populära sandstränder.
Växtligheten är artrik med bland annat många arter av orkidéer. Det milda klimatet gynnar många ovanliga växter. Öns blommande vägkanter är berömda.
Fågellivet är intensivt. Bland annat finner man Östersjöns enda fågelberg på två öar utanför Gotlands västkust – Lilla Karlsö och Stora Karlsö.