Vad är en förening

På den här sidan kommer du att kunna ta del av allt som har med föreningar att göra. Nu för tiden så finns det ju föreningar för nästan allting.

Först och främst måste vi reda ut vad är förening egentligen är.

Skatteverkets definition av en förening: ”En förening är en sammanslutning av fysiska och/eller juridiska personer som tillsammans verkar för ett gemensamt ändamål. De vanligast förekommande typerna av föreningar är de ideella- och ekonomiska föreningarna. Det finns även andra föreningar som är grundade på särskilda lagar, förordningar eller föreskrifter. En förening kan vara en juridisk person om den har styrelse, stadgar och medlemmar. För vissa föreningar som exempelvis de ekonomiska föreningarna, krävs även en registrering hos Bolagsverket.”

Vi hoppas att ni ska tycka detta är intressant och vi ser gärna att ni lämnar kommentarer och synpunkter kring våra inlägg.